sea_solutions
Tmely a lepidla

Přehled nabízených systémů

Pro JEDNOKOMPONENTNÍ hmoty - jejich dávkování, měření a nanášení nabízí GRACO systémy které snižují plýtvání materiálem, připravují vaše hmoty více homogenní a usnadňují jejich zpracování.
Pro DVOUKOMPONENTNÍ hmoty nabízí GRACO systémy připravené zpracovat hmoty s různou viskozitou, mixovacím poměrem a vytvrzovacím časem s cílem maximalizovat Vaši produktivitu práce.
Pro technologii HOT-MELT představují naše přepravní a zásobovací pumpy, společně s hydraulickými nebo pneumatickými rámy – větší spolehlivost a účinnost celého procesu.

GRACO SYSTÉMY

PRECISIONFLO™
Výkonný systém pro nanášení lepidel a tmelů. Vhodný pro nanášení hmot při svařování kovů a plechů, tváření skeletů automobilů, nebo v oblasti povrchové úpravy nástřikem.

PRECISION
DOSE™
Dávkovací systém pro dosycované ( sytit) hmoty. Typické využíván při slepování a vlepování částí v automobilovém průmyslu nákladních vozidel, autobusů, přípravě maket a lodí a v technologii nasazení skla.

THERM-O-FLOW®
PLUS
Elektricky vyhřívaný dávkovací systém který zaručuje účinnou manipulaci s vysoko-viskózními a abrazívními HOT-MELT hmotami. Systém se vyznačuje rychlým tavením hmoty a vysokým výtokem taveniny, podle parametrů použitých GRACO pump.

Spodní pístové vyměnitelné pumpy. Jsou zkonstruovány pro vysokoviskózní, málo tekoucí, plněné hmoty. Tyto pístové pumpy pracují ve vyšších tlakových režimech jako pumpy na jiném principu. K dispozici je celá řada Check-Mate pump s různým výtokovým výkonem a tlakem.

CHECK MATE®
Spodní dvou-kulové vyměnitelné pumpy. Jsou zkonstruovány pro pumpování široké škály hmot různé viskozity a výkonem podle potřeby.

DURA-FLO
MEGA-FLO™ Speciální přítlačná a stírací deska, elektricky vyhřívaná.

APLIKÁTORY Dávkovací ventily a pistole pro tmely a lepidla.
zpet