Vítejte na stránkách společnosti TAPS next s.r.o.

Předmětem naší činnosti je dovoz, instalace a servis stříkací, extrudační a přečerpávací techniky
GRACO a dále výrobní a konstrukční činnost. V současné době funguje společnost na principu
INTEGRÁTORA s cílem dodávek technologických celkú pro automobilový, chemický, stavební, dřevozpracující a strojírenský prúmysl, podle požadavkú zákazníka. Naše společnost je
významným dodavatelem strojů na provádění vodorovného značení silnic pro správu a údržbu
silnic, technické služby a soukromé společnosti zabývající se touto činností.

Společnost TAPS next s.r.o. je distributorem hydraulických a pneumatických prvků PARKER. Zabezpečujeme projekci, servis a opravy hydraulických čerpadel PARKER, DENISON, VICKERS,
ale i BOSCH-REXROTH a další. Naše společnost provádí montáže trubkových rozvodů
v papírenském a automobilovém průmyslu.

Jednatelem společnosti je Ing. Milan Ursík.